4DF financial management

Standard XBRL

Idea standardu XBRL sięga roku 1996, kiedy roku organizacja World Wide Web Consortium opublikowała specyfikację XML (eXtensible Markup Language). Format XML jest używany do opisu danych przesyłanych drogą elektroniczną. Natomiast trzy lata później amerykańskie stowarzyszenie księgowych (AICPA – Institute of Certified Public Accountants) rozpoczęlo tworzenie formatu, bazującego na specyfikacji XML, który dawałaby możliwość przesyłu drogą elektroniczną zestandaryzowanych danych finansowych. Format XML został później nazwany Standardem XBRL (eXtensible Business Reporting Language).Standard ten został już  wprowadzony w USA i tamtejsze spółki mają obowiązek raportowania tylko w tym formacie.

 

Standard XBRL pozwala na zestandaryzowanie i automatyzację części procesów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. Z tego względu dane finansowe mogą być łatwo analizowane przez osoby, które będą korzystać ze sprawozdań finansowych. Pozwala to również na automatyczne (przez odpowiednie programy) przeglądanie sprawozdań i wyciąganie interesujących danych, które w wszystkich sprawozdaniach muszą mieć taki sam format i budowanie z nich indywidualnych zestawień/analiz. Ułatwi to niewątpliwie pracę  szerokiemu kręgowi  odbiorców poczynając od pracowników organów nadzoru nad rynkiem kapitałowych (w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego) poprzez inwestorów giełdowych, instytucji finansowych (fundusze inwestycyjne, banki, itp.), audytorów, pracowników aparatu skarbowego. Ale jednocześnie wymaga to nakładu pracy ze strony Emitenta, aby wdrożyć nowe zasady raportowania. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na układ prezentowanych danych oraz prawidłowe otagowanie, o którym była można powyżej. Należy podkreślić, że wprowadzenie standardu nie wyklucza pokazywania w sprawozdaniu danych i treści niestandardowych, którymi spółka chce się pochwalić i które są cenione przez inwestorów. Musi jednak być to zrobione oddzielnie od treści obowiązkowych i jego oznakowanie (otagowanie) nie może być takie same, jak treści obowiązkowych – tak aby program przeszukujący nie pomylił się w odnajdywaniu interesującego fragmentu sprawozdania lub konkretnej danej. Należy też zwrócić uwagę na spójność prezentowanych danych liczbowych, bowiem w nowej sytuacji (maszynowe przeszukiwanie sprawozdań) odnalezienie niespójności będzie wiązało się niepomiernie mniejszym nakładem pracy ze strony weryfikującego.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, lub oczekują pomocy w wprowadzaniu nowego standardu serdecznie zapraszamy do współpracy.

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM