4DF financial management

Zatrudnieni – czyli kto?

  1. Pracownicy
  2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  4. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  5. członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  6. również osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Praktycznie lista obejmuje wszystkie tytuły świadczenia pracy. Warto pamiętać, że za osoby zatrudnione na potrzeby PPK traktuje się również osoby na zleceniu itp.

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM