4DF financial management

Catalyst

Co to jest Catalyst?

Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwaną dalej „Giełdą” oraz BondSpot S.A. zwany dalej „BondSpot”, system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO).

Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO (Alternatywny System Obrotu) – przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym.

Wszystkie platformy przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

Korzyści z wejścia na Catalyst:

  • Tanie i szybkie notowanie obligacji na rynku publicznym
  • Możliwość pozyskania kapitału alternatywnego w stosunku do oferty bankowej
  • Budowanie wizerunku transparentnej spółki w oczach kontrahentów
  • Budowanie historii finansowej i zaufania inwestorów, co pozwala na pozyskanie w przyszłości kapitału zarówno z emisji obligacji, jak i akcji

 

dowiedz się więcej o NewConnect

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM