4DF financial management

NewConnect

Co to jest NewConnect?

NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
NewConnect powstał w dniu 30.08.2007r. z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym dostęp do kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności.

Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne (niż rynek regulowany – GPW) i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu spółek.

NewConnect jest rynkiem dla spółek:

  • małych i średnich o dużej dynamice wzrostu,
  • o krótkiej historii działalności (wymóg przedstawienia sprawozdania finansowego za co najmniej 1 rok obrotowy), które dopiero budują swoją „historię”,
  • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
  • reprezentujących przede wszystkim sektory innowacyjne (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
  • z wizją debiutu na rynku regulowanym (GPW) w niedalekiej przyszłości.

NewConnect to również alternatywa dla dużych spółek:

W przypadku spółek spełniających kryteria wejścia na GPW, NewConnect jest ciekawą alternatywą ze względu na możliwość szybszego pozyskania kapitału od inwestorów finansowych i uzyskania statusu spółki publicznej, a dopiero w dalszej kolejności przejścia na GPW.

Debiut na GPW (rynek regulowany) wymaga przeprowadzenia kosztownej i długotrwałej (zazwyczaj 6-12 miesięcy) procedury sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (albo memorandum informacyjnego) oraz obligatoryjnego co do zasady uczestnictwa firmy inwestycyjnej (biura maklerskiego), co wydłuża okres pozyskania kapitału niezbędnego do rozwoju spółki i znacząco zwiększa koszty debiutu.

Korzyści z wejścia na rynek NewConnect:

  • Możliwość pozyskania taniego kapitału
  • Uzyskanie statutu spółki publicznej i stworzenie wizerunku nowoczesnej, transparentnej spółki
  • Budowanie historii finansowej i zaufania inwestorów, co pozwala na wielokrotne pozyskiwanie w przyszłości kapitału
  • Szansa na pozyskanie inwestorów finansowych, co zwiększa wartość i wiarygodność spółki
  • Możliwość wdrożenia procedur związanych z funkcjonowaniem spółki w obrocie publicznym i lepszego przygotowania spółki do debiutu na rynku regulowanym (GPW)

W przypadku przejścia na rynek regulowany wymagany jest niższy próg kapitalizacji (rozumianej jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) dla spółek, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na NewConnect. Ten próg kapitalizacji wynosi co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 EUR. Natomiast standardowy próg kapitalizacji dla spółki chcącej debiutować na rynku regulowanym wynosi co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych 15.000.000 EUR.

 
dowiedz się więcej o Catalyst

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM