4DF financial management

4DF – Twój AD

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst.

Świadczymy usługi Autoryzowanego Doradcy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku NewConnect dla następujących spółek:

 1. Pharmena S.A. – lider badań biotechnologicznych w Polsce w zakresu leku przeciwmiażdżycowego. Spółka wielokrotnie kwalifikowana do prestiżowego segmentu NC LEAD (kryteria wyboru prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na NewConnect) oraz indeksu NCIndex30, który obejmował swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect.
 2. Fundusz Hipoteczny DOM S.A. – pierwsza na NewConnect spółka świadcząca usługi hipoteki odwróconej.

Świadczyliśmy także usługi Autoryzowanego Doradcy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst dla spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. (która w terminie wykupiła obligacje notowane na rynku Catalyst):

 1. Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. – spółka celowa posiadają nieruchomości w ramach usługi hipoteki odwróconej.

Kto to jest AD?

Autoryzowany Doradca to niezależna firma, wpisana przez GPW na listę autoryzowanych doradców rynku NewConnect albo Catalyst, która ma pomóc spółce (emitentowi) przygotować się do debiutu na NewConnect lub Catalyst, a po debiucie wspierać spółkę przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Rynek NewConnect

Autoryzowany Doradca ocenia czy emitent spełnia wymagania wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji) do obrotu w alternatywnym systemie. Autoryzowany Doradca bada również, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego (niezbędnego do debiutu na NewConnect) nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w załączniku do Regulaminu ASO (New Connect) oraz składa oświadczenie poświadczające ten fakt. Debiut na NewConnect bez udziału Autoryzowanego Doradcy jest niemożliwy, bowiem to właśnie on „autoryzuje” emitenta, który po raz pierwszy notuje akcje na tym rynku.

W praktyce Autoryzowany Doradca pomaga spółce przygotować Dokument informacyjny i inne dokumenty dopuszczeniowe oraz często doradza jak przeprowadzić ofertę sprzedaży akcji (nowej emisji lub dotychczasowych) ych), o ile emitent decyduje się na taką ofertę. Natomiast do debiucie emitent przez okres co najmniej 36 miesięcy korzysta z asysty Autoryzowanego Doradcy przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, które spoczywają na emitencie jako spółce publicznej.
Autoryzowany Doradca jest więc kompetentnym doradcą dla debiutującej spółki i pomaga jej zrozumieć niuanse rynku finansowego.

Rynek ASO na Catalyst

Obowiązki Autoryzowanego Doradcy na rynku ASO na Catalyst są podobne jak w przypadku rynku NewConnect pod warunkiem, iż emitent podpisze umowę z Autoryzowanym Doradcą.

W czym może AD pomóc?

 • Analiza biznesowa i oszacowanie wartości emitenta
 • Doradztwo przy przeprowadzaniu emisji akcji / obligacji, w tym m.in.
  – Opracowanie i koordynacja harmonogramu emisji akcji / obligacji
  – Przygotowanie „investment story” w formie Dokumentu ofertowego dla inwestorów
  – Przygotowanie Zarządu emitenta do road show wśród inwestorów
 • Przygotowanie Dokumentu informacyjnego
 • Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW (o dematerializację i rejestrację akcji / obligacji) i GPW (wprowadzenie akcji / obligacji do obrotu na NewConnect / ASO na Catalyst)
 • Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
 • Doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)

Dlaczego warto zaufać AD?

 • To AD ma lepszą wiedzę na temat rynku, jego możliwości i pułapek, niż my. Dlatego jest Autoryzowanym Doradcą
 • To AD jest często pierwszym „zewnętrznym” podmiotem oceniającym spółkę oczami inwestorów. Ta perspektywa może być zupełnie inna, niż spółka widziana „od środka”. Jego ocena może pozwolić uniknąć wielu rozczarowań w przyszłości
 • To AD doradzi jak najskuteczniej osiągnąć zakładane cele
 • To AD potrafi lepiej określić szanse sukcesu i to czego możemy się spodziewać jako spółka publiczna
 • Najlepszą reklamą dla AD jest zadowolenie jego klienta. W finansach zaufać można tylko raz
 • AD nie jest od tego, by nas karać, ale pomóc rozwiązać problem on wystąpi
 • Pamiętajmy, że to na AD ciąży obowiązek stwierdzenia, że w Dokumencie Informacyjnym zostały przedstawione wszystkie informacje mające wpływ na ocenę stanu spółki. W przypadku stwierdzenia, że takie informacje są przed nim zatajane może odstąpić od umowy

 

dowiedz się więcej o NewConnect

dowiedz się więcej o Catalyst

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM