4DF financial management

Oferta

 • Doradzanie w procesach fuzji i przejęć
 • Doradztwo w pozyskaniu kapitału zarówno w emisjach prywatnych, venture capital, private equity, jak i z rynku giełdowego oraz środków z pożyczek z programu Jeremie2
 • Analiza spółki i otoczenia rynkowego
 • Poszukiwanie i wytypowanie potencjalnych obiektów przejęcia
 • Koordynacja procesu przejęcia (due dilligence, negocjacje umów inwestycyjnych)
 • Wycena firm na potrzeby przeprowadzanych transakcji fuzji, przejęcia, bądź sprzedaży
 • Przygotowywanie biznes planów dla potrzeb pozyskania źródeł finansowania
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej prawem dla potrzeb pozyskania kapitału

 

Szczegółowa oferta

Usługi w zakresie działalności inwestycyjnej

 • Doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne, private equity, venture capital i mezzanine.
 • Doradztwo przy fuzjach i przejęciach, w szczególności przy identyfikowaniu i pozyskiwaniu celów/inwestorów, koordynowanie całego procesu transakcji (pomoc przy selekcji doradców prawnych i podatkowych, business due diligence, wycenie, negocjacjach, porozumieniach kończących proces inwestycyjny).
 • Pomoc przy przekształceniach własnościowych.
 • Doradztwo przy transakcjach wykupów lewarowanych spółek lub aktywów.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne, private equity, venture capital i mezzanine

 

Doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych

 • Analizowanie konkurencyjności i pozycji rynkowej spółki.
 • Restrukturyzacje, optymalizacje łańcucha dostaw i strategie refinansowania.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu pożyczek z programu Jeremie2, pożyczek i kredytów bankowych, leasingu, leasingu zwrotnego.
 • Doradztwo przy sporządzaniu raportów rocznych (iXBRL)

 

Doradztwo w zakresie debiutu na NewConnect i Catalyst
Przed debiutem:

 • Analiza biznesowa i wycena emitenta
 • Opracowanie i koordynacja harmonogramu IPO
 • Przygotowanie Dokumentu Ofertowego, koordynacja prac pozostałych doradców
 • Przygotowanie Zarządu emitenta do rozmów z inwestorami
 • Doradztwo przy przeprowadzeniu oferty i „road show”
 • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego /Memorandum Informacyjnego
 • Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW (o dematerializację i rejestrację instrumentów finansowych) i GPW (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect albo obligacji na ASO na Catalyst)
 • Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
 • Doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)

Po debiucie:

 • Współdziałania z emitentem, w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO (New Connect)
 • Bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect i Catalyst)

 

dowiedz się więcej o NewConnect

dowiedz się więcej o Catalyst

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM