4DF financial management

Co trzeba zrobić, aby wdrożyć PPK?

W celu drożenia PPK przedsiębiorca powinien podjąć następujące kroki:

 • ustalić liczbę zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK od czego zależą terminy wdrożenia PPK u danego przedsiębiorcy (im więcej zatrudnionych tym szybciej należy wdrożyć PPK)
 • przeprowadzić akcję informację wśród pracowników o celach i korzyściach z PPK
 • dokonać analizy potrzeb i oczekiwań pracowników – m.in. ilość chętnych pracowników do uczestnictwa w PPK, preferencje w zakresie ryzyka inwestycyjnego (inwestycje w akcje są co do zasady bardziej ryzykowne niż w obligacje)
 • wybrać instytucją finansową, która będzie zarządzać PPK i zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK w terminie wynikającym z ustawy o PPK (różne terminy na zawarcie tej umowy w zależności od liczby zatrudnionych)
 • przystosować program płacowo-kadrowy do wdrożenia PPK
 • zawrzeć w imieniu wszystkich pracowników poniżej 55 roku życia umowę o prowadzenie PPK
 • poinformować pracownicy pracowników poniżej 55 roku życia o możliwości rezygnacji z uczestnictwa w PPK oraz zebrać od pracowników oświadczenia o rezygnacji
 • zebrać dobrowolne oświadczenia przystąpienie do PPK od pracowników powyżej 55 roku życia
 • sporządzić listę uczestników PPK i przekazać tę listę instytucji finansowej
 • prowadzić obsługę PPK:
  • obliczać, potrącać z wynagrodzeń pracowników wpłaty do PPK i przekazywać je do instytucji finansowej;
  • przyjmować bieżące oświadczenia o rezygnacji bądź przystąpieniu do PPK i aktualizować listy uczestników PPK i przekazywać je do instytucji finansowej prowadzącej PPK

Prawie wszystkie z tych czynności można „automatyzować”, bądź powierzyć do przeprowadzenia zewnętrznej firmie. Chętnie Państwu w tym pomożemy.

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM