4DF financial management

Raporty roczne iXBRL

Już od 1 stycznia 2020 r. wszyscy Emitenci, których  akcje, lub obligacje notowane są na giełdach Unii Europejskiej mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przy użyciu tzw. Jednolitego Formatu Sprawozdawczego ( ESEF – European Single Electronic Format).

Co to oznacza dla Emitentów ? Wdrożenie ESEF polega na sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz na znakowaniu (tagowaniu) określonych treści w sprawozdaniach finansowych przy użyciu języka znaczników XBRL (eXtesible Business Reporting Language). Nie będzie można już ich udostępniać w plikach PDF i podobnych!

Po co to wszystko? Jednolity Format Sprawozdawczy, ESEF ma na celu ujednolicenie prezentacji i standaryzację raportów rocznych spółek giełdowych w całej Unii Europejskiej. Dzięki tagowaniu (oznaczaniu właściwych fragmentów treści za pomocą znaczników języka iXBRL) inwestorzy będą mieli możliwość porównania danych finansowych spółek giełdowych z różnych krajów bez konieczności znajomości przepisów o rachunkowości państwa, w których opublikowaniu sprawozdanie finansowe. Ma to ułatwić podjęcie przez nich decyzji inwestycyjnych i przyczynić się do rozwoju rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.

Standard XBRL

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001
office@4df.eu

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Rozumiem”. ROZUMIEM